Віддалений моніторинг

Віддалений моніторинг і керування

Сучасні об'єкти автоматизації стають все більш складними і дорогими. Розвиток технологій і мікропроцесорної техніки дозволило вирішити більшу частину проблем, пов'язаних з продуктивністю, точністю, ефективністю роботи обладнання. Разом з тим, більш актуальною стала проблема якісного та гарантованого енергопостачання об'єкта, оскільки непередбачені збої в даному ланці зводять практично до нуля всі інші досягнення.

Система віддаленого моніторингу «МОСТ» дозволяє уникнути проблем, пов'язаних з перебоями в енергопостачанні.

Презентація МОСТ Web

Основні принципи побудови системи моніторингу «МОСТ»:

 1. Комплексний підхід до вирішення задачі моніторингу стану об'єкта. Широкий спектр підтримуваного устаткування і досвід вирішення різнотипних завдань дозволяє розглядати завдання віддаленого моніторингу об'єкту в цілому, а не тільки окремих його елементів.
 2. Орієнтація на замовника. Високий рівень адаптованості і масштабованості системи дозволяє підібрати найбільш ефективне рішення для кожного конкретного завдання - будь то одиночний дизель-генератор або розподілена мережа віддалених об'єктів корпоративного замовника.
 3. Надійність системи. Використання тільки серійних промислових компонентів, підтримка декількох каналів зв'язку з об'єктом, що резервують один одного, і застосування промислової SCADA-системи дозволяє говорити про високий рівень надійності системи моніторингу «МОСТ».

Система моніторингу віддалених об'єктів «МОСТ» (Можливості МОСТ Web) призначена для виконання наступних функцій:

 • безперервний контроль стану обладнання, встановленого на об'єкті;
 • видача попереджувальної та аварійної сигналізації на диспетчерський пульт;
 • віддалене керування устаткуванням, що обслуговується з диспетчерського пульта;
 • надання зібраної інформації на диспетчерському пульті в зручному користувачеві вигляді;
 • архівування інформації в базі даних;
 • ведення журналу подій по аварійної та попереджувальної сигналізації, а також діям обслуговуючого персоналу (диспетчера);
 • формування звітів за шаблонами користувача на підставі зібраних даних.

 Для вирішення різних за рівнем складності завдань пропонуються різні модифікації системи моніторингу «МОСТ». У загальному випадку всі варіанти зводяться до трьох основних типів:

Одиночні об'єкти

Як правило, на таких об'єктах є одне основне джерело енергопостачання і одне резервне - дизель-генератор або джерело безперебійного живлення. Основні вимоги до систем моніторингу таких об'єктів - простота, низька вартість і висока мобільність.

Об'єкти підвищеної важливості або малі мережі об'єктів

Об'єкти цього типу характеризуються підвищеними вимогами до інформативності системи моніторингу та наявністю диспетчерського пульта.

Великі розподілені мережі об'єктів

Розподілені мережі об'єктів зазвичай використовуються корпоративними замовниками. До особливостей таких систем відноситься активне використання бездротових каналів зв'язку (GSM / GPRS / CDMA), велика різноманітність використовуваного на об'єктах обладнання, високі вимоги до надійності і стійкості програмного забезпечення.

MOST-NET

Система «MOST-NET», зазвичай, застосовується для віддаленого моніторингу розподіленої мережі необслуговуваних об'єктів корпоративних замовників.

Особливості системи «MOST-NET»:

 • комплексний підхід до моніторингу всієї системи енергопостачання об'єкта (дизель-генератори, джерела безперебійного живлення, аналізатори основних вводів, лічильники електроенергії, клімат-контроль і т.д.);
 • високий рівень масштабованості системи - число об'єктів може змінюватися від десятка до декількох сотень;
 • активне використання бездротових технологій (GSM / GPRS / CDMA) для доступу до географічно розподілених об'єктів.

Завдання системи «MOST-NET»:

 • контроль стану всього обладнання, встановленого на об'єкті;
 • передача зібраної інформації на диспетчерські пульти з використанням декількох каналів зв'язку, що резервують один одного;
 • відображення і обробка інформації за допомогою промислової SCADA-системи;
 • архівування зібраної інформації в промисловій базі даних;
 • формування звітних документів по накопиченим даними.

MOST-WEB

Система «MOST-WEB», зазвичай  застосовується для віддаленого моніторингу одиночного об'єкта підвищеної важливості або невеликої мережі об'єктів.

Особливості системи «MOST-WEB»:

 • використання стандартного браузера (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera) для відображення стану об'єкта;
 • орієнтація на моніторинг не тільки дизель-генератора, але і супутнього устаткування - АВР, аналізаторів мережі, лічильників електроенергії і т.п.;
 • активне використання високошвидкісних мереж LAN.

Завдання системи  «MOST-WEB»:

 • контроль стану дизель-генератора та іншого обладнання (аварії, запуски);
 • контроль рівня палива в баку дизель-генератора;
 • відображення зібраної інформації в стандартному браузері на ПК користувача;
 • відпрацювання команд користувача з віддаленого керування об'єктом.

MOST-SMS

Система «MOST-SMS», зазвичай  застосовується для віддаленого моніторингу одиночного об'єкту до встановленого резервним дизель-генератором.

Особливості системи«MOST-SMS»:

 • використання мобільного телефону користувача в якості диспетчерського пульта (SMS);
 • орієнтація на моніторинг дизель-генератора;
 • простота адаптації до різних типів панелей керування дизель-генераторами.

Завдання системи  «MOST-SMS»:

 • контроль стану дизель-генератора (аварії, запуски);
 • контроль рівня палива в баку;
 • контроль стану акумуляторної батареї дизель-генератора;
 • передача інформації на стільниковий телефон користувача у вигляді SMS-повідомлень;
 • прийом команд користувача у вигляді SMS-повідомлень та віддалене керування дизель-генератором.

MOST-NET

Система «MOST-NET», как правило, применяется для удаленного мониторинга распределенной сети необслуживаемых объектов корпоративных заказчиков.

Особенности системы «MOST-NET»:

 • комплексный подход к мониторингу всей системы энергоснабжения объекта (дизель-генераторы, источники бесперебойного питания, анализаторы основных вводов, счетчики электроэнергии, климат-контроль и т.д.);
 • высокий уровень масштабируемости системы – число объектов может изменяться от десятка до нескольких сотен;
 • активное использование беспроводных технологий (GSM/GPRS/CDMA) для доступа к географически распределенным объектам.

Задачи системы «MOST-NET»:

 • контроль состояния всего оборудования, установленного на объекте;
 • передача собранной информации на диспетчерские пульты с использованием нескольких резервирующих друг друга каналов связи;
 • отображение и обработка информации с помощью промышленной SCADA-системы;
 • архивирование собранной информации в промышленной базе данных;
 • формирование отчетных документов по накопленным данным.

MOST-WEB

Система «MOST-WEB», как правило, применяется для удаленного мониторинга одиночного объекта повышенной важности либо небольшой сети объектов.

Особенности системы «MOST-WEB»:

 • использование стандартного браузера (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera) для отображения состояния объекта;
 • ориентация на мониторинг не только дизель-генератора, но и сопутствующего оборудования – АВР, анализаторов сети, счетчиков электроэнергии и т.п.;
 • активное использование высокоскоростных сетей LAN.

Задачи системы «MOST-WEB»:

 • контроль состояния дизель-генератора и другого оборудования (аварии, запуски);
 • контроль уровня топлива в баке дизель-генератора;
 • отображение собранной информации в стандартном браузере на ПК пользователя;
 • отработка команд пользователя по удаленному управлению объектом.

MOST-SMS

Система «MOST-SMS», как правило, применяется для удаленного мониторинга одиночного объекта с установленным резервным дизель-генератором.

Особенности системы «MOST-SMS»:

 • использование мобильного телефона пользователя в качестве диспетчерского пульта (SMS);
 • ориентация на мониторинг дизель-генератора;
 • простота адаптации к различным типам панелей управления дизель-генераторами.

Задачи системы «MOST-SMS»:

 • контроль состояния дизель-генератора (аварии, запуски);
 • контроль уровня топлива в баке;
 • контроль состояния аккумуляторной батареи дизель-генератора;
 • передача информации на сотовый телефон пользователя в виде SMS-сообщений;
 • прием команд пользователя в виде SMS-сообщений и удаленное управление дизель-генератором.